Các loại thiết bị đầu đo nước

SL-180B Đầu đo mực nước sạch

Đầu đo này hỗ trợ việc sử dụng khác nhau như: Sử dụng trong Đập, Công trình nước sạch.

POINT 1
Cấu trúc mạnh mẽ, độ chống thấm cao.
POINT 2
Dễ dàng bảo trì.

Ứng dụng

Sử dụng trong đập thuỷ điện và công trình nước sạch.

Specifications

Dải đo Thấp nhất: từ 0 – 0.8m
Cao nhất: từ 0-40m
Độ chính xác Trong khoảng ±0.5%
(Dải đo từ 0 – 0.8m: ±0.5%)
Đường kính thiết bị (Chân đế hỗ trợ) ø64 mm (ø180 or 90 mm)
Trọng lượng 2.5kg
Thiết bị đo Nước và Môi trường

  • JFE Advantech
  • Service and Support Phone:+81-3-5825-5577 Fax:+81-3-5825-5591
Đầu trang