machine diagnosis instrument
TRANG CHỦ > Thiết bị đo lường chuẩn đoán > Thiết bị đo độ rung

Thiết bị đo độ rung

Để phát hiện những bất thường của máy và phân tích nguyên nhân của chúng tại hiện trường.

MK-21 Thiết bị đo độ rung với chức năng chuẩn đoán đơn giản
MK-21 Vibrometer With Simple Diagnosis Function

Dễ dàng sử dụng thiết bị đo độ rung cầm tay với chức năng chuẩn đoán.

MORE DETAIL


  • JFE Advantech
  • Service and Support Phone:+81-3-5825-5577 Fax:+81-3-5825-5591
Đầu trang