SẢN PHẨM
TRANG CHỦ > SẢN PHẨM

SẢN PHẨM

JFE Advantech cung cấp các loại thiết bị đo lường sử dụng công nghệ tiên tiến để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

 

Thiết bị đo Nước và Môi trường

Đầu đo mực nước

Đầu đo mật độ cát bùn
Đầu đo độ hòa tan Oxy
PAGE TOP
 

Thiết bị đo độ Dày và Cứng

Thiết bị chuẩn đoán

Thiết bị kiểm tra phóng hồ quang điện

PAGE TOP
 

Thiết bị đo lường chuẩn đoán

Thiết bị đo độ dày siêu âm
Thiết bị đo độ cứng cầm tay
PAGE TOP
 

Thiết bị Thủy văn và Hải dương học

Dòng thiết bị RINKO

Dòng thiết bị INFINITY

Huỳnh quang kế
Thiết bị đo nồng độ hạt lơ lửng trong nước
COMPACT-LW

Máy đo dòng chảy hiển thị trực tiếp

Đầu đo đầu ra kỹ thuật số kèm cáp tích hợp
PAGE TOP
Đầu trang