Ocean and River Instruments
TRANG CHỦ > Thiết bị Thủy văn và Hải dương học > Thiết bị đo dòng chảy trực tiếp

Thiết bị đo dòng chảy trực tiếp

Thiết bị đo lưu tốc điện từ hiển thị trực tiếp AEM1-DA
Handheld 1-D electro-magnetic current meter for rivers AEM1-D

AEM1-DA là máy đo lưu tốc dòng chảy trong sông, suối, kênh và các dòng chảy khác nhau.

MORE DETAIL

Thiết bị đo hướng và tốc độ dòng chảy điện từ hiển thị trực tiếp, kèm đầu đo nhiệt độ và độ sâu AEM213-D
Handheld 2-D EM current meter with temperature and depth senso AEM213-D

Thiết bị đo hướng và tốc độ dòng chảy điện từ AEM213-D cùng bộ hiển thị có thể cung cấp tốc độ dòng chảy 2-D theo thời gian thực.

MORE DETAIL


Máy đo dòng chảy điện từ/Máy đo độ cao sóng và mực nước trong phòng thí nghiệm
Laboratory EM current meter / water level and wave height meter

Đối với chính xác đo lường hiện tại và chiều cao trong phòng thí nghiệm.

MORE DETAIL


Thiết bị Thủy văn và Hải dương học

  • JFE Advantech
  • Service and Support Phone:+81-798-66-1783 Fax:+81-798-66-1654
Đầu trang