Thiết bị Thủy văn và Hải dương học
TRANG CHỦ > Thiết bị Thủy văn và Hải dương học >
Đầu đo đầu ra kỹ thuật số kèm cáp tích hợp

Đầu đo đầu ra kỹ thuật số kèm cáp tích hợp

POINT 1
Kết nối RS-232C hoặc or RS-485
POINT 2
Nguồn hoạt động 12 tới 24V DC
POINT 3
20 m cáp và đầu nối D-sub 9pin
POINT 4
Có chổi gạt chống vi sinh vật bám vào đối với các đầu đo độ dẫn và quang học

Download Catalogs (Products)

Danh mục ký mã hiệu các đầu đo đầu ra kỹ thuật số

Ký hiệu đầu đo

Ký hiệu đầu đo Tham số
C T D Chl
Turbid.
DO PAR Độ cao sóng Dòng chảy Chổi gạt chống hà
A7CT-CAR/CAD              
ACTW-CAR/CAD            
ARO-CAR/CAD              
ARO1-CAR/CAD            
ACLW-CAR            
ALW-RS              
AWH-RS              
AEM-RS              
MFLW-CAD          

Bio-fouling mitigation for long-term deployments

Thông thường, chất lượng số liệu của các đầu đo độ dẫn và các đầu đo quang học bị suy giảm do lượng hà bám trong quá trình đo. Đó là một vấn đề thách thức đối với việc tích hợp đầu đo trên các giàn neo cố định. Các đầu đo nhạy cảm với hà có ký hiệu (ACTW-CAR, ACLW-CAR, ALW-RS và MFL05/10/50W-CAD) đều có chổi gạt cơ khí chống hà. Do vậy, các đầu đo cung cấp số liệu độ chính xác cao, ngay cả khi được tích hợp ở những giàn neo tại các khu vực lượng hà cao.

Độ ổn định của đầu đo đô độ mặn ACTW ở vùng ven biển và hồ được đánh giá bởi Alliance for Coastal Technologies ( http://www.act-us.info/evaluations.php#Salinity , ACT code: ACT-VS-09-06).
Lượng hà bám kín thiết bị ACTW nhưng điện cực đo độ dẫn vẫn sạch nhờ có chổi gạt chống hà.


Loại bỏ lượng hà bám trên các sensor đo diệp lục và độ đục ACLW và sensor ALW PAR

Applications

ACTW-CAR và ACLW-CAR tích hợp trên hệ thống phao (Vịnh Ise tại Nhật Bản). ACTW-CAR được tích hợp trên giàn VENUS platform (ảnh cung cấp bởi Paul Macoun, dự án VENUS) ARO-CAR được tích hợp trên tàu kéo (Trường Đại học Nam Mississippi).

Thiết bị Thủy văn và Hải dương học

  • JFE Advantech
  • Service and Support Phone:+81-798-66-1783 Fax:+81-798-66-1654
Đầu trang